Auto Europe

 • SVERIGE
 • Ring våra hyrbilsexperter

  Generella affärsvillkor

  Generella affärsvillkor

  1. Dataskydd

  2. Bokningar

  3. Betalning

  4. Säkerhetspant

  5. Bilkategori

  6. Upphämtning & återlämning av hyrbil

  7. Levereringar & upphämtningar

  8. Försäkringsskydd

  9. Återbetalning av självrisk/självrisk

  10. Återbetalning av självrisk

  11. Fullt skydd mot skada

  12. Extra skydd

  13. Körkort

  14. Extra förare

  15. Envägshyror

  16. Inresa till andra länder

  17. Extra utrustning

  18. Kundtjänst

  19. Ändring av bokning

  20. Avbokning

  21. Gräns för ansvarsskyldighet

  22. Integritets policy

  23. Telefonnummer

  24. Trustpilot

  25. Kundrecensioner

  26. Rangordning

  27. Övrigt

  Auto Europe Deutschland GmbH, Landsbergerstrasse 155, 80687 München, registrerad under HRB 149 828 München agerar som direkt agent för hyrbilsfirmor i världen genom Auto Europe LLC. Auto Europe LLC , 43 Northport Dr, Portland, ME 04103, USA är registrerat som ett Limited Liability företag i staten Delaware, USA, registreringsnummer 3726730 (härmed benämnt "Auto Europe").

  1. Dataskydd

  Vänligen uppmärksamma att denna hemsida hanteras av servrar som kontrolleras av Auto Europe, LLC, ett USA-baserat företag, och att all data som du skickar till oss inte bara kommer att bearbetas av Auto Europe Deutschland GmbH Ltd utan också av Auto Europe, LLC, i USA. Om du inte vill att din data ska skickas vidare till Auto Europe, LLC, i USA, vänligen använd inte denna hemsida. När du använder vår hemsida godkänner du att din data kommer att bearbetas i USA och samtycker till att din data behöver skickas till USA, till Auto Europe, LLC, för att vi ska kunna förse dig med den service som vi erbjuder.

  Kontroll över din information

  Du kan när som helst, be om att få se den information vi har på dig och be oss om att göra ändringar eller ta bort denna information. Kontakta oss då på data-protection@autoeurope.de eller skicka oss en skriftlig begäran till följande adress:

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landbergerstrasse 155
  80687 München
  Tyskland

  2. Bokningar

  Bokningar via Auto Europe bekräftas generellt sett direkt. Undantag kan innefatta sista-minuten-bokningar, bokningar på efterfrågan, specialfordon, envägshyror och extra utrustning. I dessa fall måste Auto Europe först få en bekräftelse från aktuell uthyrningsfirma. Efter genomförd bekräftelse och betalning skickar Auto Europe en hyrbilsvoucher till kunden - antingen via e-post eller fax (vid förfrågan). Kunden måste visa upp denna voucher hos hyrbilsfirman vid upphämtningen av det hyrda fordonet. Det faktiska hyreskontraktet skrivs under på plats och sker mellan kunden och uthyrningsfirman och är sammansatt i enighet med hyresfirmans hyresvillkor såväl som lokala lagar. Auto Europe reserverar sig rätten att, vid behov, ändra bokningen till annan uthyrningsfirma, efter tillgång, samt att informera kunden om detta i god tid.

  3. Betalning

  Vid bokningen betalas hyran i sin helhet till Auto Europe. Betalningen måste genomföras med ett kreditkort. Vid upphämtningen måste ett kreditkort, utställt i huvudförarens namn, kunna uppvisas hos uthyrningsfirman för säkerhetspanten (se "Säkerhetspant"). Först efter att full betalning mottagits skickar Auto Europe hyresvouchern (som först bekräftats av uthyrningsfirman) till kunden. Alla priser baseras på 24-timmars-perioder, som startar vid tiden för upphämtningen. Det debiterade priset är giltigt för den bekräftade perioden. Förändringar kan resultera i extra kostnader på plats. Till exempel i händelse av tidigare återlämning kan uthyrningsfirman debitera högre dygnshyra och/eller i händelse av sen återlämning kan uthyrningsfirman debitera för extra timmar/dagar till lokal hyreskostnad. Då Auto Europe agerar som agent och endast förmedlar biluthyrningen kan vi inte utfärda en slutfaktura med moms. Om du behöver en slutfaktura med momsen redovisad rekommenderar vi att du kontaktar uthyrningsbolaget som du hämtade ut bilen från.

  Speciella bestämmelser vid hyra av husbil
  Vid husbilshyra måste totalsumman betalas senast 70 dagar innan upphämtning. Vid hyra som upphämtas utanför dessa 70 dagarna måste en pant på minst 30% av totalsumman lämnas vid bokningstillfället.

  4. Säkerhetspant

  Vid upphämtningen kräver uthyrningsfirman en säkerhetspant. Detta sker i form av en summa som reserveras/debiteras på ett internationellt, giltigt kreditkort utfärdat i huvudförarens namn. Debit/betalkort och förbetalda (prepaid) kort utan kredit accepteras inte. Information om godkännande av kreditkort vid upphämtning finns i villkoren för varje biluthyrningsleverantör under bokningsprocessen och på vouchern. Generellt består pantsumman av värdet av en bränsletank plus självrisksumman vid skada eller stöld plus alla lokala avgifter (ex. extra utrustning, extra försäkring som köpes på plats, envägsavgifter osv.)

  5. Bilkategori

  Reservationer och bokningar görs endast för själva bilkategorin, aldrig för ett specifikt märke eller en viss modell. Uthyrningsfirmorna har bilflottor med många olika märken och modeller i liknande storlek och utföranden. Uthyrningsfirmorna reserverar sig rätten att förse kunden med en bil i liknande eller högre bilkategori, jämfört med originalbokningen.

  6. Upphämtning & återlämning av hyrbil

  Redan vid bokningen bestämmer kunden exakt var och när det hyrda fordonet ska hämtas upp och återlämnas. När hyrbilen ska hämtas upp på en flygplats behöver Auto Europe och uthyrningsfirman kundens flygnummer samt ankomsttid. Om du förväntas bli sen för upphämtningen av fordonet, ska du även kontakta oss för att försäkra om att bilen kan bekräftas efter förutsatt tid. Vid upphämtning på ett stadskontor behöver kunden endast uppge exakt tid. Generellt sätt håller uthyrningsfirman hyrbilen i ca. 30-60 minuter efter bokad tid, så länge upphämtningen kan ske inom kontorets normala öppettider. Upphämtningar utanför ordinarie öppettider är på efterfrågan och medför extra avgifter.

  Speciella villkor vid husbilshyra
  Specificerad tid gäller för upphämtning och återlämning av husbilar. Upphämtning/återlämning av husbil utanför dessa tider kan efterfrågas, om möjligt, och medför alltid extra avgifter. Dessa avgifter kan endast meddelas i och med bokningsbekräftelsen. Detaljerade fordonsinstruktioner kommer ges vid upphämtningen.

  7. Levereringar & upphämtningar

  Denna service kan efterfrågas från uthyrningsfirmorna och ges från stadskontor. Extra avgifter tillkommer. För levereringar/upphämtningar är det obligatoriskt att skicka med följande uppgifter: hotellets namn, adress och telefonnummer. De överenskomna tiderna är ungefärliga och kan variera i upp till 60 minuter. Levereringar/upphämtningar av hyrbilar är inte möjliga till/från färjeterminaler, privata adresser, stugor eller campingplatser.

  8. Försäkringsskydd

  Avgifter, inkluderad service och skydd skiljer sig mellan destinationer, uthyrningsfirma och bilkategori. För detaljerad information bör kunden läsa de lokala hyresvillkoren (på lokalt språk, ofta med engelsk översättning) från uthyrningsfirman. Generellt sätt kan ersättningskrav från försäkringen, baserade på hyreskontraktet, endast göras då skador/stöld först rapporterats och dokumenterats av lokal polis. En grundförutsättning för ersättning är alltid att fordonet använts på ett sätt som, enligt hyreskontraktet, är korrekt. Auto Europes produkter och priser inkluderar alltid: ansvarsskydd med skydd upp till lokal lags minimum, vagnskadeskydd, med eller utan självrisk (beroende på uthyrningsfirma). Vagnskadeskyddet täcker aldrig skador på däck, glas, interiör, backspeglar, undersida, tak, motor, skador på lås och förlust av nycklar. Stöldskydd, med eller utan självrisk (beroende på uthyrningsfirma).

  9. Återbetalning av självrisk/självrisk

  På de flesta destinationer och med de flesta uthyrarna erbjuder Auto Europe en tjänst som heter "Återbetalning av självrisken" mot en extra avgift. Detaljerade villkor och priser utgör en del av hyresvouchern och meddelas vid bokningstillfället. "Återbetalning av självrisken" är INTE en försäkring utan en speciell tjänst från Auto Europe LLC. Auto Europe bestämmer huruvida tjänsten kan tillämpas eller inte, samt storlek på kravsumma, utifrån företagets bästa förmåga. När hyresbokningen inkluderar "Återbetalning av självrisken" från Auto Europe (inte från uthyrningsfirman), behöver kunden presentera följande dokument (i händelse av skada/stöld av det hyrda fordonet): hyresvillkor, skaderapport från uthyrningsfirman, polisrapport eller, i händelse av singelolycka en polisnotifiering, bevis på debiteringen/kontoutdrag. En återbetalning sker endast då dessa dokument skickats in och då vårdslöst beteende först kunnat uteslutas. Auto Europes "Återbetalning av självrisken" ska inte på något sätt förknippas med Super Relax eller självriskeliminering som erbjuds av uthyrningsfirman på plats. Ingen återbetalning görs då skadan/olyckan skedde till följd av överträdelse av lokala trafikregler, vid brott mot regler i hyreskontraktet eller då en involverad tredje part vägrar förlikning. Alla hyresvillkor är satta enligt lokala lagar och föreskrifter i det aktuella upphämtningslandet.

  10. Återbetalning av självrisk

  Vid "Återbetalning av självrisk" är vissa delar av fordonet alltid undantagna från skydd: skada på glas, däck, interiör, växellåda, undersida, tak, koppling, motor, oljetråg, skador uppkomna på grund av feltankning, olyckor orsakade av djur (inklusive bett från stenmård). Se hyresvoucherns sista sida för mer detaljerad information om undantag med den köpta tjänsten. "Återbetalning av självrisken" täcker inte skador på eller förlust av personliga tillhörigheter, fordonsstöld orsakad av nyckelförlust, uthyrningsfirmans inkomstförlust för fordonet som inte kunnat användas, bärgningskostnader, administrativa avgifter vid handläggandet (om detta är aktuellt), övriga avgifter eller personliga kostnader eller utlägg för ex. telefonsamtal, hotellräkningar, kostnader för resa med kollektivtrafik eller taxi. En återbetalning är också omöjlig om olyckan är orsakad av brott mot lokala trafikregler och/eller om föraren har blivit bötfälld, och/eller då försäkringsbolaget (även övriga parters) har nekat kravet på skydd redan på plats. Alla hyresvillkor följer lokala regler och föreskrifter i det land upphämtningen sker.

  11. Fullt skydd mot skada

  Fullt skydd mot skada exkluderar: skador på interiör och växlar. För mer detaljer och individuella undantag av den köpta tjänsten, vänligen se hyresvoucherns sista sida. Denna tjänst täcker inte heller skador på eller förlust av personliga tillhörigheter, fordonsstöld orsakad av nyckelförlust, uthyrningsfirmans inkomstförlust för fordonet som inte kunnat användas, bärgningskostnader, administrativa avgifter vid handläggandet (om detta är aktuellt), övriga avgifter eller personliga kostnader eller utlägg för ex. telefonsamtal, hotellräkningar, kostnader för resa med kollektivtrafik eller taxi. En återbetalning är också omöjlig om olyckan är orsakad av brott mot lokala trafikregler och/eller om föraren har blivit bötfälld, och/eller då försäkringsbolaget (även övriga parters) har nekat kravet på skydd redan på plats. Alla hyresvillkor följer lokala regler och föreskrifter i det land upphämtningen sker.

  Speciella villkor vid hyra av husbil
  Auto Europe erbjuder inte "återbetalning av självrisken" vid hyra av husbil.

  12. Extra skydd

  Vid upphämtningen kan den lokala uthyrningsfirman komma att erbjuda dig att köpa till extra skydd. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till: PAI (personlig olycksfallsförsäkring), PEC (Skydd för personliga tillhörigheter), Super CDW, Seguro Relax-försäkring, Vägassistans etc. Auto Europe återbetalar inte försäkringsavgifter (extra skydd) som betalats till uthyraren på plats, även då dessa kunnat klassas som överflödiga i efterhand.

  13. Körkort

  Huvudföraren och alla godkända extra förare måste, vid upphämtningen, visa upp ett giltigt körkort som de haft i minst 1 år, i undantagsfall i minst 3 år eller mer (mer information hittar du i hyresvillkoren på hyresvouchern). Om det nationella körkortet inte är helt utfärdat med romerska bokstäver är ett internationellt körkort (IDP) obligatoriskt (endast giltigt tillsammans med det nationella körkortet). Vissa uthyrningsfirmor kräver alltid ett internationellt körkort (IDP) vid upphämtningen, även om det nationella körkortet är utfärdat med romerska bokstäver (för mer information se hyresvillkoren på hyresvouchern). Alla uthyrningsfirmor tillämpar åldersrestriktioner för unga förare. Vissa uthyrare har även restriktioner för äldre förare, med en maxgräns. Dessa restriktioner gäller huvudföraren såväl som alla extra förare.

  Speciella villkor vid hyra av husbil
  Vänligen uppmärksamma: beroende på husbilens tillåtna maxvikt krävs minst ett C1-körkort (europeiskt körkort).

  14. Extra förare

  Hos vissa uthyrningsfirmor är avgiften för extra förare redan inkluderad i hyran, medan andra debiterar en extra daglig avgift för detta vid upphämtningen. Sådana avgifter meddelas på Auto Europes hemsida och på hyresvouchern. Oavsett om det ingår eller ej behöver extra förare alltid registreras på hyreskontraktet och dessa förare måste visa upp samma dokument som huvudföraren vid upphämtningen (körkort och internationellt körkort, då detta krävs samt pass).

  15. Envägshyror

  Envägshyror erbjuds på efterfrågan och hos de flesta uthyrare och på de flesta destinationer tillkommer en extra avgift för detta. Auto Europe gör en förfrågan hos den lokala uthyraren om envägshyra och ber om att få information om tillkommande avgifter (som betalas på plats). Dessa uppgifter förmedlas sedan vidare till kunden efter att bokningen genomförts. Kunden har rätt att avboka gratis om denne inte samtycker till avgiftens storlek. Restriktioner kan förekomma för vissa bilgrupper, krav på minsta hyresperiod kan förekomma och restriktioner för envägshyra mellan vissa städer och stationer kan förekomma.

  16.Inresa till andra länder

  Om kunden vill resa utanför uthyrningslandet med bilen måste detta meddelas vid bokning. Alla resedestinationer måste antecknas på vouchern. I de flesta fall måste uthyrningsfirman godkänna all körning över landgränser och kommer debitera en daglig avgift på plats. En sådan avgift kommer skrivas med i hyresvillkoren på hyresvouchern.

  17. Extra utrustning

  Extra utrustning såsom bilbarnstolar, skidräcken, vinterutrustning etc. måste efterfrågas vid bokningstillfället och erbjuds efter tillgång (kräver bekräftelse från uthyrningsfirman). Tillkommande avgifter skrivs på hyresvouchern och betalas vid upphämtningen.

  18. Kundtjänst

  Auto Europe assisterar sina kunder vid problem som kan uppstå med uthyrningsfirman, så länge de inte är orsakade av kunden själv. Auto Europe är en förmedlare och kan inte hållas ansvarig för uthyrningsfirmans tjänster (inklusive försäkringar) enligt hyreskontraktet och/eller återbetalning av debiteringar gjorda av uthyrningsfirman. Kunderna måste skicka skriftliga klagomål till Auto Europe inom 90 dagar från inträffad händelse.

  19.Ändringar av bokning

  En bokning kan ändras fram till 48 h innan upphämtning i mån av tillgång. Prisändringar kan förekomma. Auto Europe debiterar inte för genomförandet av ändringen men på grund av ständiga prisförändringar kan det aktuella priset skilja sig från det tidigare. Inga ändringar kan göras efter att fordonet hämtats upp: ingen hyresförlängning, ingen kompensation för outnyttjade hyresdagar vid sen upphämtning eller tidig återlämning. Alla ändringar av bokningen (flyginformation, ankomsttid, bilkategori etc.) måste kommuniceras med Auto Europe och INTE direkt med uthyrningsfirman. Uppmärksamma att en namnändring av kunden inte är en ändring utan utgör en avbokning av originalbokningen, varefter en ny bokning måste skapas med den nya kundens namn.

  Speciella villkor vid hyra av husbil
  Ändringar av bokningen är endast möjlig innan uthyrningsdatumet och sker i mån av tillgång. Prisändringar kan förekomma. Avgifterna återspeglar avbokningskostnaderna uppkomna vid tiden för ändringen och det nya priset vid tiden för ändringen.

  20. Avbokning

  Auto Europe tar ingen avbokningsavgift när avbokningen meddelas till Auto Europe minst 48 timmar innan angivet upphämtningsdatum. Auto Europe tar inga avgifter om man behöver göra ändringar i sin bokning och dessa sker minst 48 timmar innan angivet upphämtningsdatum, dock kommer man behöva betala mellanskillnaden om priset har ändrats från det att man först bokade - du betalar priset som är tillgängligt vid den tidpunkten du ändrar. Återbetalning är inte möjligt om avbokningen sker mindre än 48 timmar innan hyrans startdatum och tid, eller för avbokningar som sker efter angivet upphämtningsdatum. Auto Europe ger inga pengar tillbaka om kunden anländer till upphämtningsdisken utan ett giltigt körkort. Auto Europe ger inte pengarna tillbaka om kunden har ett kreditkort som inte accepteras eller ett kreditkort som inte har tillräckligt mycket kredit för att kunna lämna depositionen. Auto Europe ger inte pengarna tillbaka för oanvända dagar oavsett om det beror på att kunden inte anländer till upphämtningen, kunden anländer till upphämtningen mer än 2 timmar sent utan att meddela Auto Europe eller för att kunden återlämnar fordonet tidigare än planerat. Auto Europe återbetalar inga outnyttjade hyresdagar på grund av sen upphämtning eller tidig återlämning av det hyrda fordonet. Kunden har rätt att framlägga skriftliga bevis för små finansiella förluster och kan på så vis sänka avbokningsavgiften.

  Speciella villkor vid hyra av husbil
  Avbokningskostnaden vid avbokning av husbilshyra beror på avbokningsdatumet och visas separat på prisförslaget eller vouchern.

  21. Gräns för ansvarsskyldighet

  Som agent är Auto Europe ensamt ansvarig för att hyresbokningen genomförs korrekt och riktigt hos uthyrningsfirman. Det vill säga, för anskaffandet av möjligheten att fullfölja biluthyrningen enligt överenskomna villkor. Auto Europe kan inte hållas ansvarig om hyresöverenskommelsen inte har någon verkan på plats, på grund av orsaker som kunden är ansvarig för, inklusive men inte begränsat till, avsaknad av dokument vid upphämtningstillfället (körkort, pass, kreditkort, voucher), eller då kunden inte lever upp till hyreskraven som minsta ålder, maxålder, oförmåga att köra på grund av alkoholkonsumtion, droger, mediciner mm. Förutom detta är Auto Europe endast ansvarig för kompensation av finansiella förluster på grund av uppsåtliga eller allvarligt vårdslösa handlingar utförda av dess anställda. I händelse av enklare förseelser ska Auto Europes ansvar samt kompensationens summa begränsas till de förutsägbara förluster typiska för kontraktet och endast i händelse av avtalsenligt brott, vars efterrättelser är av yttersta vikt för att fullfölja kontraktet.

  Auto Europe ansvarar för ärenden som är omöjliga att förutspå endast om hinder vid uppfyllande kommit till Auto Europes kännedom eller om dess brist på kunskap uppstod från grov oaktsamhet. Den ovan nämnda begränsning eller uteslutning av ansvar gäller inte i händelse av skada eller livshotande skada på kropp och hälsa. I händelse av att vårt ansvar bör uteslutas eller begränsas, skall samma även gälla för Auto Europas anställda, representanter och agenter.

  Med undantag för fordringar som grundar sig på skadegörande handlingar, skall ansvaret för skador upphöra efter ett år. Auto Europe är inte ansvariga för eventuella krav baserade på hyresavtalet mellan kunden och uthyrningsfirman eller för hyrbilen i sig. I sådana fall ska kunderna kontakta uthyrningsfirman, som är deras avtalspartner. Auto Europe är inte ansvariga för det hyrda fordonet, i synnerhet inte för dess tekniska säkerhet eller för att fordonet är lämpligt för kundens behov. I detta avseende ska kundens krav helt begränsas till den aktuella leverantören på plats.

  22. Integritets policy

  Auto Europe tar stort ansvar för skyddandet av dina personuppgifter. Nedan informerar vi dig om data vi behandlar och dess syfte I enlighet med aktuella dataskyddslagar.

  1. Ansvarig myndighet

  Den ansvariga myndigheten för databehandling i Europa är:
  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 München
  Tyskland

  Om du har frågor eller kommentarer om vår sekretesspolicy för personuppgifter i allmänhet eller påstående om dina rättigheter (se nr 6) kan du kontakta oss på data- protection@autoeurope.de eller kontakta vår dataskyddspersonal skriftligen per post:

  Ms Kirsten Waidmann
  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 München
  Tyskland

  2. Syfte med databehandling

  Vi samlar och bearbetar data av följande skäl:

  • För att säkerställa webbplatsens funktionalitet och prestanda.
  • För att behandla bokning av hyrbilar, leverans och betalning (kontraktsbehandling).
  • Att dela intressanta erbjudanden och nyheter via vårt nyhetsbrev förutsatt att du som kund har gått med på att få dessa erbjudanden.

  3. Sparad data

  I grund och botten är det möjligt att besöka vår hemsida utan att lämna några personuppgifter.

  För bättre prestanda och för att garantera vår webbplats funktionalitet behandlar vi de data som överförs till oss av din webbläsare. Dessa inkluderar datum och tid för ditt besök, webbläsarinställningar, operativsystemet och IP-adressen.

  För att behandla en bokning av hyrbil behöver vi ditt namn, adress, förarens ålder, kontaktinformation, t.ex. en e-postadress eller ett telefonnummer, kreditkort eller bankinformation. För att kunna garantera vissa erbjudanden kan vi behöva ditt födelsedatum, körkort och ID-information.

  För att skicka information och erbjudanden via vårt nyhetsbrev kräver vi din e-postadress.

  4. Mottagare eller Mottagarkategorier

  Biluthyrningar bokas av vårt moderbolag Auto Europe LLC, ett USA-baserat företag med huvudkontor i Portland, ME 04112, USA. De uppgifter som du tillhandahåller i ett formulär på vår hemsida, som de som beskrivs i avsnitt 3, kommer att överföras till Auto Europe LLC, vår betalningsservice, inklusive bedrägeribekämpning, och ditt utvalda biluthyrningsföretag med syftet att behandla din hyrbilsbokning.

  Vi förbehåller oss också rätten att överföra dina uppgifter till inkassobyråer och företag för företagsskydd (t.ex. företag som gör kreditutredningar).

  Det är möjligt att mottagarna av uppgifterna kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (tredjeländer) där tillämplig lag inte erbjuder en jämförbar nivå av dataskydd. I sådana fall garanterar Auto Europe att en adekvat nivå av dataskydd garanteras på andra sätt.

  5. Datasäkerhet

  För att skydda din integritet bearbetas alla bokningsförfrågningar och relaterade betalningstransaktioner som når oss via vår hemsida med HTTPS säker kryptering med hjälp av toppmodern kryptering (SSL / TLS). Du kommer att veta att din webbläsare använder den här säkra överföringen, som den indikeras av Internetadressen som börjar med "https" och en liten låssymbol (vanligtvis) som visas i adressfältet i ditt webbläsarfönster. När låset är stängt är det en säker överföring. Vissa webbläsare visar adressfältet eller en del av den i grön färg för det här fallet. (Observera att dessa säkerhetsinställningar endast är tillgängliga på sidor där du kan se och skicka din förfrågan eller lämna in dina kreditkortsuppgifter.)

  6. Tillämpning av rättigheter

  Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi håller om dig och att begära korrigering, radering eller begränsning av behandlingen av denna data när som helst. För att hävda dessa rättigheter, använd de kontaktalternativ som anges under nr. 1

  7. Rätten att överklaga hos tillsynsmyndigheter

  Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för Auto Europe Deutschland GmbH är som följer

  Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht
  Promenade 27
  91522 Ansbach
  Tyskland

  8. Användande av Cookies

  Auto Europe använder cookies på vår hemsida. Cookies är små textfiler som skickas från vår webbserver till din webbläsare under ditt besök på vår hemsida som lagras av detta på din dator för senare hämtning.

  Syftet med dessa cookies är att fortsätta att känna igen din dator under ett besök på vår webbplats när du byter från en av våra webbplatser till en annan av våra webbplatser och för att kunna bestämma slutet på ditt besök.

  Vi använder även dessa tekniker för att samla användnings- och preferensinformation om dig över tiden och över olika plattformar. Så gör våra utvalda affärspartners, inklusive våra annonspartners. Dessa företag använder viss teknik för att leverera annonser och marknadsföringsmeddelanden till dig efter att ha besökt vår webbplats. Naturligtvis kan du även se vår hemsida utan cookies. Webbläsare ställs in regelbundet för att acceptera cookies. Du kan när som helst avaktivera användningen av cookies i inställningarna för din webbläsare. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att få reda på hur du ändrar dessa inställningar. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du inaktiverar användningen av cookies.

  Insamling eller lagring av personuppgifter i cookies sker inte i detta sammanhang av oss. Vi använder inte heller tekniker som kombinerar information som genereras av cookies med användardata.

  Om du föredrar att ta bort Auto Europe-cookies klickar du här.

  Lagringsinställningar
  När du besöker webbplatser kan de lagra eller hämta data i din webbläsare. Denna lagring är ofta nödvändig för webbplatsens grundläggande funktionalitet. Lagring kan användas för marknadsföring, analys och personalisering av webbplatsen, till exempel för att lagra dina preferenser. Sekretess är viktigt för oss, så du har möjlighet att inaktivera vissa typer av lagring som kanske inte är nödvändig för webbplatsens grundläggande funktion. Blockering av kategorier kan påverka din upplevelse på webbplatsen.

  Grundläggande
  Dessa artiklar krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktionalitet.

  Marknadsföring
  Dessa artiklar används för att leverera reklam som är mer relevant för dig och dina intressen. Detta kan baseras på innehållet du ser, din ungefärliga plats, din användarprofil eller annan användarhistorik, inklusive tidigare aktivitet, intressen, besök på sidor eller appar, plats eller demografisk information. Dessa cookies används också för att integrera sociala media på vår sida, vilket gör det möjligt för dig att gilla eller dela sidor eller produkter på sociala media. Annonsnätverk placerar dem vanligtvis med webbplatsoperatörens tillstånd.

  Personanpassning
  Dessa objekt gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg de val du gör (som ditt användarnamn, språk, valuta, tidigare sökningar eller den region du befinner dig i) och tillhandahålla förbättrade, mer personliga funktioner. Till exempel kan en webbplats förse dig med lokala väderleksrapporter eller trafiknyheter genom att lagra data om din aktuella plats.

  Analysverktyg
  Dessa artiklar hjälper webbplatsoperatören att förstå hur webbplatsen fungerar, hur besökare interagerar med webbplatsen och om det kan finnas tekniska problem. På så vis kan vi garantera att webbsidan, apparna och kommunikationen visar intressant och relevant info. Den här lagringstypen samlar vanligtvis inte information som identifierar en besökare.

  9. Google Analytics

  Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Cookies lagras på din dator, vilket möjliggör en analys av din användning av webbplatsen.

  Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder tjänsten på vår hemsida med aktiverad IP-anonymitet. Det innebär att på vår hemsida förkortas din IP-adress i förväg av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är därför anonym. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktiviteten och internetanvändningen till oss som webbplatsoperatörer. För mer information om Googles användning av data, vänligen besök: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  IP-adressen som erhållits från din webbläsare och används av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

  Du kan förhindra att cookies lagras i din webbläsare i inställningarna för din webbläsares programvara (se 8.). Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du inaktiverar användningen av cookies. Dessutom är det möjligt att förhindra insamlingen av Google Analytics genom att ställa in ett avkodningsspaket. Vänligen klicka på följande länk:
  https://www.autoeurope.se/integritet/?ga_out=Y

  Dessutom kan du förhindra insamling och användning av data som genereras av cookien och är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin tillgänglig via följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  10. Nyhetsbrev

  På vår hemsida får du chansen att få information om våra erbjudanden via nyhetsbrev. Vi använder den så kallade dubbel opt-in-proceduren för registrering. När du har gett oss din e-postadress skickar vi ett bekräftelsemail. Först när du klickar på länken för bekräftelse som finns i e-postmeddelandet, läggs din e-postadress till i vår mailinglista. Detta garanterar att endast den egentliga ägaren av e-postadressen kan få nyhetsbrevet. Databehandling i samband med nyhetsbrevet baseras på ditt samtycke.

  Du har rätt att återkalla detta samtycke när som helst för framtida nyhetsbrev.

  Du kan avsluta prenumerationen här från nyhetsbrevet och därmed dra tillbaka ditt samtycke.

  11. Annan kommunikation

  Auto Europe kommer också att skicka dig ett "före avresa-mail" innan du hämtar upp hyrbilen med några användbara råd och påminnelser om vad du behöver ta med dig till biluthyrningsdisken. När du har slutfört din hyra kan vi skicka ett frågeformulär eller fråga dig om din erfarenhet hos oss.

  12. Länkar

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra plattformar. Om du vidarebefordras till en annan webbplats genom att klicka på en av länkarna gäller inte datapolicyn för Auto Europe Deutschland GmbH längre. Istället kommer den respektive webbplatsens operatörs policy att tillämpas.

  13. Ändring av datasäkerhet

  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy för att anpassa den till de nya funktionerna på webbplatsen eller en förändrad rättslig situation. Den gällande policyn som gäller vid tidpunkten för ditt besök på vår hemsida kommer att vara giltig.

  14. Diverse

  Auto Europe Deutschland GmbH, Landsbergerstrasse 155, 80687 München, Tingsrätten München HRB 149 828, förmedlar som mäklare för kända biluthyrningsföretag över hela världen för Auto Europe LLC , 43 Northport Dr, Portland, ME 04103, USA, registrerat som aktiebolag i delstaten Delaware, USA med registreringsnummer 3726730 (i det följande "Auto Europe"). För alla konsumenter från Europeiska unionen är villkoren i detta avtal och alla invändningar som rör betalningen underkastade Förbundsrepubliken Tysklands lag.

  23. Telefonnummer

  Kunder som har frågor eller behöver personlig hjälp med sin bokning kan kontakta vårt kundcenter inom våra öppettider. Auto Europe använder lokala telefonnummer (inte gratisnummer) och vanliga telefonkostnader tillämpas. För samtal från utlandet gäller internationella tariffer, som kan skilja sig åt beroende på om samtalet är från det fasta nätet eller från en mobiltelefon som används. För det sistnämnda kan det även tillkomma roamingavgifter.

  24. Trustpilot

  Kunder som har gjort en bokning på Auto Europes webbplats är välkomna att utvärdera sin bokningsupplevelse. För ökad öppenhet sker dessa recensioner på den tredjepartsbedömningsplattformen - Trustpilot A/S, Pilestræde 58, DK-1112 Köpenhamn, Danmark, på www.trustpilot.com och på andra Trustpilot A/S landspecifika domäner. Auto Europe tar inte ansvar för de uppgifter som lämnas till den tredje partsplattformen Trustpilot A/S. Trustpilot A/S är ansvarig och tar fullt ansvar för eventuella dataskyddsfrågor när det gäller information som kunderna anger på sina webbplatser. De inlämnade recensionerna offentliggörs på Trustpilot A/S webbplats och/eller på Auto Europes webbplats i form av en widget. För ytterligare information om de metoder och dataskyddsbestämmelser som Trustpilot A/S tillämpar, se https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

  25. Kundrecensioner

  Efter avslutad hyra erbjuds kunder som genomfört en bokning dessutom att utvärdera sin upplevelse med Auto Europe, liksom sin upplevelse med biluthyrningsleverantören och den uthyrningsstation där kunden hämtade ut bilen. Kunderna ombeds att beskriva den service och de produkter som Auto Europe och biluthyrningsleverantören tillhandahöll och att nämna alla aspekter som de anser vara relevanta, såsom, men inte begränsat till, fordonets skick, personalens effektivitet och den allmänna upplevelsen. Auto Europe använder kundernas synpunkter för att analysera den allmänna tillfredsställelsen med de tjänster som Auto Europe tillhandahåller, liksom den allmänna tillfredsställelsen med de tjänster och produkter som tillhandahålls av de hyrbilsleverantörer som Auto Europe samarbetar med. Uppgifterna används för att identifiera problem, förbättra framtida kundupplevelser och för allmänna marknadsföringsändamål. Problem som kräver ytterligare undersökningar kommer att förmedlas till leverantören, men inte själva utvärderingen. Recensioner kommer att offentliggöras på Auto Europes webbplats och på alla relevanta plattformar, förutsatt att de inte bryter mot den allmänna etiketten och de rättsliga reglerna för onlinekommunikation.

  26. Rangordning

  Under bokningsprocessen visas en fullständig översikt över de leverantörer och erbjudanden som finns tillgängliga för en given plats och datum. Sökresultaten rangordnas i stigande ordning efter pris och kategori, från billigast till dyrast. Kunderna kan vidare använda de tillgängliga filtren för att avgränsa sin sökning efter bland annat leverantör, bilkategori och/eller fordonsspecifikationer. Inga avtalsförpliktelser eller andra förbindelser med biluthyrningsleverantörer dikterar eller på annat sätt påverkar den ordning i vilken sökresultaten rangordnas. Auto Europe kan vid enstaka tillfällen erbjuda specialerbjudanden och rabatter som tillhandahålls av enskilda leverantörer. Dessa erbjudanden markeras tydligt som kampanjerbjudanden i sökresultaten. Priserna i Auto Europes bokningsmotor inkluderar alla skatter och avgifter, i enlighet med biluthyrningsleverantörens villkor. I situationer där avgifter ska betalas lokalt informeras kunderna vid bokningstillfället. Prissättningen är realtid och kan tas emot direkt från leverantörens databas eller via gränssnitt som är utformade för detta ändamål.

  27. Övrigt

  Då en del av kontraktet inte är gällande betyder detta inte på samma gång att hela hyreskontraktet blir ogiltigt. Dessutom gäller de allmänt gällande rättsliga reglerna. För alla konsumenter i Europeiska Unionen är villkoren i detta avtal och alla invändningar som är kopplade till betalningen föremål för Förbundsrepubliken Tysklands lag.

  Från och med mars 2023

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 München, Tyskland
  Registrerat: Amtsgericht Muenchen HRB 149 828
  Företagsledning: Imad Khalidi

  Auto Europe LLC
  43 Northport Dr
  P.O. Box 7006
  Portland, ME 04103
  USA