Auto Europe

 • SVERIGE
 • Ring våra hyrbilsexperter

  PROGRAM FÖR ÅTERBETALNING VID SEN AVBOKNING

  Hyrbilar världen över
  Alamo Rental Car
  Avis Car Rental
  Budget Rental Car
  Dollar Car Rental
  Europcar
  Hertz
  National Car Rental
  Sixt Rent a Car
  Hyrbilar världen över

  Fixa täckning för Covid-19 pandemin

  När kriser sker är det skönt att veta att man är i trygga händer. Vårt program för återbetalning vid sen avbokning (inkluderat skydd för Covid-19) ser till att du är täckt när det oväntade händer. Med Auto Europe kan kunder alltid avboka sin hyrbil helt gratis upp till 48 timmar innan upphämtningsdatum, men detta program täcker även avbokningar som sker inom 48 timmar. Ansökan om återbetalningen måste skickas till oss inom 30 dagar av det att avbokningen sker och programmet täcker avbokningar på grund av extremta väderförhållande, strejk, corona-relaterade reserestriktioner och annat som ligger utanför kundens kontroll. Vi på Auto Europe ser till att du är täckt vad som än händer, så för din egen sinnesro se till att du lägger till vårt program för återbetalning vid sen avbokning nästa gång du bokar en hyrbil så du är skyddad om det oväntade inträffar.

  Lägg till ett skydd av hyrbil för sen avbokning

  Det kunde inte vara enklare att lägga till vårt program för återbetalning vid sen avbokning (inkluderat skydd för Covid-19) när du bokar en bil på vår hemsida. Allt du behöver göra är att lägga till produkten i sista steget innan du klickar på ”Skicka Betalning”. Alternativt kan du ringa våra hyrbilsexperter på +46 10 888 66 52 och be om att få lägga till programmet. Vänligen uppmärksamma att denna produkt endast kan läggas till minst 48 timmar innan upphämtningsdatum och på hyror som är max 21 dagar samt som har ett totalt värde på max 3.000 euro. Läs villkoren nedan för en fullständig förklaring på hur detta fantastiska nya program fungerar och boka sedan din framtida hyrbil med total sinnesro eftersom du vet att du är täckt ifall något utanför din kontroll skulle göra att dina planer förändras.

  Auto Europes program för återbetalning vid sen avbokning - Villkor
  Program för återbetalning vid sen avbokning - Villkor

  Alla fordon bokade med Auto Europe kan av vilken anledning som helst avbokas upp till 48 timmar innan angivet upphämtningsdatum. Detta kan göras på www.autoeurope.se.

  Om du vill ansöka om återbetalning i enlighet med detta program för återbetalning vid sen avbokning, vänligen kontakta Auto Europe via det telefonnummer och/eller e-post som finns på din Bokningsbekräftelse. Du behöver kontakta Auto Europe så snabbt som praktiskt möjligt efter incidenten som lett till ansökan ägt rum.

  Vad ingår

  Programmet för återbetalning vid sen avbokning kommer att:

  • Återbetala till fullo för de första 21 dagarna på din hyrbilsbokning, upp till den totala summan som betalats på Bokningsbekräftelsen, om du behöver avboka inom 48 timmar innan angivet datum och tid för upphämtning; eller
  • Återbetala dig en del av ditt dagliga bokningspris för de första 21 dagarna på din bokning om du behöver återlämna din hyrbil tidigare än planerat;

  på grund av någon av följande anledningar:

  1.1 Förseningar vid Resa och Sen Ankomst på grund av orsaker som Kunden inte kan kontrollera och som direkt förhindrar Kunden att hämta ut sitt Hyrda Fordon.

  1.2 Kunden är oförmögen på grund av Olycka, Kroppsskada eller Sjukdom, inkluderat om Kunden har diagnostiserats med COVID-19 eller dess olika varianter.

  1.3 Statligt infört Reseförbud eller krav på Karantän som införts 48 timmar före bokad hyresstart eller under pågående hyra. (Märk: Ändringar för din resa till följd av statligt infört Reseförbud eller Karantän som införts mer än 48 timmar innan hyresstart MÅSTE göras genom att kontakta Auto Europas reservations avdelning innan 48 timmar före bokad upphämtning.)

  1.4 Kundens bortgång eller bortgång av nära anhörig.

  1.5 Det oundvikliga kravet att Kunden måste stanna hemma på grund av Olycka, Kroppsskada eller Sjukdom på en som är i beroende ställning av kunden.

  1.6 Strejker, upplopp, civila oroligheter, undantagstillstånd eller Terrordåd.

  1.7 Ogynnsamma väderförhållanden, inkluderat snö, frost, dimma och storm.

  1.8 Vulkanaska.

  1.9 Det oundvikliga kravet att Kunden måste besöka deras hem eller arbete på grund av seriösa skador orsakade av brand, flygplan, explosion, storm, översvämning, landsänkning, jordbävning, fallna träd, brustna rör, blixt, personer med ont uppsåt eller stöld.

  1.10 Begränsad Tillgång till Hyreskontoret på grund av översvämning, brand, explosion eller på uppmaning från myndigheter för att skydda allmänhetens hälsa och säkerhet.

  Vad ingår inte

  Detta återbetalningsprogram täcker inte om avbokningen sker direkt eller indirekt av någon av följande anledningar:

  2.1 Kunden vill inte resa.

  2.2 Kundens brister i sitt ansvar, inkluderat om Kunden inte kan lämna ett giltigt kreditkortet i huvudförarens namn vid upphämtningen som uppfyller leverantörens villkor eller om Kundens kreditkort inte har tillräckligt med kredit för att få ut det Hyrda Fordonet.

  2.3 Oförmåga att få eller behålla visum i det land där det Hyrda Fordonet är bokat.

  2.4 Kunden följer inte de lagar och regler bestämda av förordningar, domstolar eller myndigheter i vilken jurisdiktion som helst.

  2.5 Medicinskt tillstånd eller omständigheter som Kunden känner till och som kan förväntas att resultera i en avbokad hyra eller en Tidig Återlämning av det Hyrda Fordonet.

  2.6 Bedrägeri, missvisande information eller fördöljande gjorda av Kunden.

  2.7 Eventuell uppsägning orsakad av vanskötsel, frivillig uppsägning eller om Kunden visste om uppsägningen vid tidpunkten för bokningen av det Hyrda Fordonet.

  2.8 Konkurs eller ekonomiskt fallissemang av vem som helst.

  2.9 Variationer I valutakurser, ränta eller stabilitet i valutor.

  2.10 Kunden misslyckas med att kontakta en kvalificerad läkare och/eller följa hens medicinska rådgivning i händelse av Kroppsskada eller Sjukdom, vilket resulterar i ansökan om återbetalning – i sin helhet eller delvis – med detta återbetalningsprogram.

  2.11 Graviditet eller förlossning, om inte en kvalificerad läkare kan bekräfta att ansökan grundar sig i komplikationer kring graviditeten.

  2.12 Beslag eller förstörelse under karantän eller tullbestämmelser, konfiskering, nationalisering, rekvisition, förstörelse eller skada av egendom av regering eller någon myndighet.

  2.13 Om man är involverad i smuggling, olaglig handel eller transport.

  2.14 Om det Hyrda Fordonet är bokat eller taget till ett land/region där regeringen eller en myndighet har utfärdat varningar mot resor.

  2.15 Hyrda Fordon i Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Tjetjenien, Demokratiska Republiken Kongo, Iran, Irak, Västbanken, Gaza och de ockuperade områdena i Israel, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien eller Jemen.

  2.16 Dödsfall, kroppsskada eller sjukdom av Kunden som direkt eller indirekt är ett resultat av: självmord, självskadebeteende eller kriminella handlingar utförda av Kunden.

  2.17 Hot om eller faktiskt krig eller hot om skadlig användning av patogena eller giftiga biologiska eller kemiska ämnen/material.

  2.18 Förluster eller skador orsakade helt eller delvis av joniserande strålning eller kontaminering genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnkraftsavfall från förbränning av kärnbränsle, radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga explosive kärnenheter eller kärnkomponenter, därav kärnreaktion, kärnstrålning eller radioaktiv förorening.

  2.19 Eventuella förluster utanför programmets kontraktansvar.

  Definitioner

  3.1 Olycka betyder en plötslig, oväntad och ofrivillig specifikt händelse som kan inträffa vid en identifierbar tid och plats.

  3.2 Ogynnsamma väderförhållanden betyder extrema väderförhållande som en lokal myndighet eller regeringen anser utgör ett allvarligt hot mot säkerheten på den plats där Hyreskontoret befinner sig, i det område som Kunden befinner sig på eller som Kunden måste resa igenom för att ta sig till Hyreskontoret. Detta under kundens Hyresperiod.

  3.3 Utnämnd Representant betyder JM Marketing Limited, 34 Lime Street, London EC3M 7AT.

  3.4 Kroppsskada betyder en identifierbar fysisk skada, inklusive sjukdom till följd av sagd skada, som orsakats av en Olycka efter Reservationen köptes.

  3.5 Beroende Ställning syftar på en eller flera personer som bor tillsammans med Kunden och som är beroende av stöd och hjälp av Kunden.

  3.6 Tidig Återlämning betyder att Kunden måste lämna tillbaka det Hyrda Fordonet innan Hyresperioden är slut som ett direkt resultat av orsakerna listade under 1.1 – 1.10.

  3.7 Nära Anhörig betyder mamma, pappa, syster, bror, barn, partner (gifta, sambos och civila partners samt deras barn), morföräldrar, farföräldrar, vårdnadshavare, fosterföräldrar och fosterbarn.

  3.8 Karantän betyder att kunden måste isoleras vid ankomst eller återvändning från Hyreskontoret i minst 72 timmar.

  3.9 Angivet upphämtningsdatum betyder det datum och tid som visas på Auto Europe vouchern och som innebär Hyresperiodens början.

  3.10 Hyrans Slutdatum betyder det datum och tid som visas på Auto Europe vouchern och som innebär Hyresperiodens slut.

  3.11 Hyreskostnad betyder hela priset som betalats för det Hyrda Fordonet som det uppges på Auto Europe vouchern.

  3.12 Hyreskontor betyder den plats där Kunden hämtar upp det Hyrda Fordonet (som man kan se all information om på sin Auto Europe voucher).

  3.13 Hyresperiod betyder tiden mellan Angivet Upphämtningsdatum och Hyrans Slutdatum (som det står på Auto Europe vouchern).

  3.14 Hyrda Fordonet betyder det fordon som kunden reserverat (som det står på Auto Europe vouchern).

  3.15 Kund betyder den persons vars namn står på Auto Europe vouchern.

  3.16 Begränsad Tillgänglighet betyder att Kunden är oförmögen att ta sig till Hyreskontoret på grund av omständigheter som skett inom 48 timmar av Angivet Upphämtningsdatum och som är utom Kundens kontroll.

  3.17 Sjukdom betyder en sjukdom som är tillräckligt försvagande för att Kunden ska kunna säkert resa till Hyreskontoret.

  3.18 Strejk betyder vägran att arbeta, organiserat av anställda som en form av protest.

  3.19 Terrordåd betyder olaglig handling/handlingar inklusive, men inte begränsat till, våld, tvång, hot om tvång eller våld av individer, personer, organisationer eller myndigheter som begås för politiska, religiösa, ideologiska eller liknande syften. Detta inkluderar att försöka påverka regeringen och/eller allmänheten eller en del av allmänheten till att uppleva någon form av rädsla.

  3.20 Reserestriktioner betyder förbud att resa till eller från Hyreskontoret.

  3.21 Förseningar vid Resa och Sen Ankomst betyder att Kunden, helt på grund av omständigheter utom hens kontroll, inte kan säkert ta sig till Hyreskontoret för att hämta upp det Hyrda Fordonet i tid eller alls.

  3.22 Visum betyder ett godkännande på ett pass som indikerar att innehavaren får komma in, lämna eller under en viss tid stanna I ett specifikt land.

  3.23 Vulkanaska betyder att en vulkan har haft ett utbrott och att ett askmoln finns i atmosfären som förhindrar resa.

  3.24 Krig betyder invasion, en handling av utländska fiender, fientligheter (oavsett om det är förklarat krig eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, militär eller oövervakad makt, förverkande, nationalisering, rekvisition eller förstörelse eller skada på egendom på beställning av någon regering eller myndighet.

  Generella villkor

  Alla bedrägerier, felaktigheter, fördröjningar eller försumliga uttalande som lämnas i samband med ansökan om återbetalning resulterar i att ansökan ogiltighetsförklaras.

  4.1 Kunden ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika eller minska exponering som kan leda till en ansökan om återbetalning via detta Auto Europe program för återbetalning vid sen avbokning.

  4.2 Återbetalningar som betalas ut i enlighet med villkoren för detta återbetalningsprogram kan betalas till tredje part om Kunden önskar. Betalningen av denna typ av återbetalning är ett fullständigt fullförande av alla skyldigheter till Kunden i relation till detta återbetalningsprogram.

  4.3 Auto Europes program för återbetalning vid sen avbokning ska regleras och tolkas I enlighet med Englands lagar och deras domstolar ska ha exklusiv behörighet.

  4.4 Du måste kontakta Auto Europe inom 30 dagar från det att händelsen som lett till ansökan om återbetalning via detta program ägt rum. Görs inte detta kan kontraktet komma att ogiltighetsförklaras.

  Hur ansöker jag
  om återbetalning?

  5.1 5.1 Kunden måste kontakta Auto Europe så snabbt som praktiskt möjligt efter att incidenten som lett till ansökan om återbetalning via detta program för återbetalning vid sen avbokning ägt rum. Oavsett vad, måste kunden kontakta Auto Europe inom (7) dagar efter incidenten skett. Du kan kontakta Auto Europe via telefonnumret och e-postadressen som finns på din Bokningsbekräftelse.

  5.2 5.2 Du måste förse Auto Europe med bevis som stöttar din Återbetalningsansökan så snabbt som praktiskt möjligt och, under alla omständigheter, ska detta göras inom (30) dagar från dagen att Auto Europe först fick kännedom om din ansökan.

  5.3 5.3 Kunden ska tillhandahålla alla ytterligare dokument som Auto Europe eller den Utvalda Representanten ber om i samband med ansökan om återbetalning. Alla dokument eller underlag som begärts av den Utvalda Representanten ska skickas in av Kunden inom 30 dagar från att förfrågan gjordes.

  5.4 5.4 Bara de Kunder som prenumererat på Auto Europes program för återbetalning vid sen avbokning (som visas på Auto Europes hyrbilsvoucher), är berättigade till återbetalning i enlighet med detta program.

  Hur lämnar jag ett klagomål?

  Vårt mål är att alla aspekter av vårt återbetalningsprogram hanteras snabbt, effektivt och rättvist. Om du har frågor eller funderingar om programmet eller din återbetalningsansökan bör du i första hand kontakta:

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 München, Tyskland
  Registration: Amtsgericht Muenchen HRB 149 828
  Email: Lloydscxl@autoeurope.pt

  I händelsen att du är missnöjd och önskar lämna ett klagomål kan du när som helst göra det genom att hänvisa ärendet till Compliance Officer på:

  JM Marketing Limited
  34 Lime Street
  London
  EC3M 7AT
  Email: complaints@jmmltd.com